" "
 

ردیف

نام و نام خانوادگی(به ترتیب حروف الفبا)

سمت

1

آقای دکتر فضل الله احمدی

استاد و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

2

آقای دکتر علیرضا ایرج پور

عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3

خانم دکتر زیبا تقی زاده

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

خانم بهناز ترکان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

5

آقای دکتر عباس حیدری

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6

خانم الهام داوری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

7

خانم فروزنده دشتی

و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

8

آقای دکتر محسن شهریاری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9

خانم نرگس صادقی

دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10

خانم دکتر شایسته صالحی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

11

خانم مرضیه ضیائی راد

دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

12

خانم دکتر فریبا طالقانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

13

آقای دکتر حیدر علی عابدی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

14

خانم دکتر پروین عابدی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

15

آقای دکتر عباس عباس زاده

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

16

آقای دکتر نصرالله علیمحمدی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

17

خانم سیمین فدایی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

18

آقای دکتر مسعود فلاحی

معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور

19

آقای دکتر آرش قدوسی

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

20

خانم نازی کریمی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

21

خانم دکتر شهناز کهن

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

22

خانم دکتر مریم کیانپور

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

23

خانم مینو متقی

دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

24

خانم دکتر سادات سید باقر  مداح

دبیر شورای برنامه ریزی پرستاری

25

آقای دکتر عیسی محمدی

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

26

آقای دکتر رضا منانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

27

خانم میترا مولایی نژاد

دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

28

خانم مهساالسادات موسوی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

29

آقای دکترغضنفر میرزا بیگی

رئیس سازمان نظام پرستاری کل کشور

30

آقای دکتر سید علی ناجی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

31

آقای دکتر احمدرضا یزدان نیک

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
"
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 76534
تعداد کاربران بر خط 661
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal